Martorii lui iehova (iehovisti X)

Iisus si Tatal una sunt!!! (Partea I)

I.1 IHWH-Tatal:

Iesire 3,14.” Atunci Dumnezeu a răspuns lui Moise: “Eu sunt Cel ce sunt”. Apoi i-a zis: “Aşa să spui fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis la voi!”

Isaia 43,11. “Eu, Eu sunt Domnul şi nu este izbăvitor afară de Mine! ”

Isaia 44,6. Aşa zise Domnul, Regele lui Israel şi Izbăvitorul său, Domnul Savaot: “Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă şi nu este alt dumnezeu afară de Mine!

I.2 IHWH-Iisus Hristos:

 Ioan 8,28. Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc”.

 Ioan 8,58. Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam.

Ioan 18,4. Iar Iisus, ştiind toate cele ce erau să vină asupra Lui, a ieşit şi le-a zis: Pe cine căutaţi? 5. Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. El le-a zis: Eu sunt. Iar Iuda vânzătorul era şi el cu ei.

 II.1 Dumnezeu-Tatal:

Facere 1,1. La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.

Deuteronom 6,4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn”.

Psalmu 44,8. Scaunul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului, toiag de dreptate toiagul împărăţiei Tale.

 II.2 Dumnezeu-Iisus Hristos:

Isaia 7,14. Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.

Isaia 9,6. Şi mare va fi stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăţi pe tronul şi peste împărăţia lui David, ca s-o întărească şi s-o întemeieze prin judecată şi prin dreptate, de acum şi până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta.

Ioan 1,1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.

Ioan 1,14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.

Ioan 20,28. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!

 Evrei 1,8. Iar către Fiul: “Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale.

II Petru 1,1. Simon Petru, slujitor şi apostol al lui Iisus Hristos, celor ce prin dreptatea Dumnezeului nostru şi a Mântuitorului Iisus Hristos au dobândit o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră:

III.1 Domn-Tatal:

Isaia 45,18. Că aşa zice Domnul, Care a făcut cerurile, Dumnezeu, Care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit; şi nu în deşert l-a făcut, ci ca să fie locuit: “Eu sunt Domnul şi nu este altul!”

 Isaia 45,21. Grăiţi, apropiaţi-vă şi sfătuiţi-vă unul cu altul! Cine a vestit aceasta, cine altădată a dat de ştire? Oare nu Eu Domnul? Nu este alt dumnezeu afară de Mine. Dumnezeu drept şi izbăvitor nu este altul decât Mine!

Isaia 45, 24. Şi va zice: “Numai în Domnul este dreptatea şi virtutea! Către Dânsul vor veni şi înfruntaţi vor fi cei ce sunt întărâtaţi împotriva Lui.

II.2 Domn-Iisus Hristos:

Ioan 12,8. Că Domn este şi al sâmbetei Fiul Omului.

Fapte 7,59. Şi îl băteau cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi zicea: Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu!

Fapte 10,36. Şi El a trimis fiilor lui Israel cuvântul, binevestind pacea prin Iisus Hristos: Acesta este Domn peste toate.

Romani 10,12. Căci nu este deosebire între iudeu şi elin, pentru că Acelaşi este Domnul tuturor, Care îmbogăţeşte pe toţi cei ce-L cheamă pe El.

ICor 12,3. De aceea, vă fac cunoscut că precum nimeni, grăind în Duhul lui Dumnezeu, nu zice: Anatema fie Iisus! – tot aşa nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, – decât în Duhul Sfânt.

ICor 2 8. Pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei;

 IV.1 Rege-Tatal:

 Psalmu 94,3. Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul.

Isaia 43,15. Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Ziditorul lui Israel, Împăratul vostru!”

I Tim 6,14. Să păzeşti porunca fără pată, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, 15. Pe care, la timpul cuvenit, o va arăta fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, 16. Cel ce singur are nemurire şi locuieşte întru lumină neapropiată; pe Care nu L-a văzut nimeni dintre oameni, nici nu poate să-L vadă; a Căruia este cinstea şi puterea veşnică! Amin.

IV.2 Rege-Iisus Hristos:

Apocalipsa 17,14. Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi.

Apocalipsa 19,16. Şi pe haina Lui şi pe coapsa Lui are nume scris: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.

Anunțuri

2 răspunsuri

  1. FORTATI SUBIECTUL,EVITATI VERSETELE CARE VIN IN CONTRADICTIE FLAGRANTA CU CELE DE MAI SUS,SCOATETI DIN CONTEXT,PERDELE DE FUM,ATAC PRIN INVALUIRE.DACA ISUS CONFORM BIBLIEI,ESTE PRIMA CREATIE A LUI DUMNEZEU IAR PRIN EL AU FOST CREATE TAOATE CELELALTE ,CUM SA FIE UNUL SI ACELASI LUCRU???DIRECTORUL ESTE UNA SI ACEEASI CU MAISTRUL???A FI UNA CU TATAL,NU INSEAMNA A FI UNA SI ACEEASI PERSOANA,ENTITATE CI A FI UNA IN MODUL DE GINDIRE,ACTIUNE,INTELEGERE A LUCRURILOR ..ISUS NU ESTE IEHOVA.PSALMUL 110.1 SPUNE IN BIBLIA ORTODOXA,SFINTITA SI CU CRUCE PE DINSA,CITEZ; DOMNUL A ZIS DOMNULUI MEU;SEZI LA DREAPTA MEA,PINA VOI PUNE PE VRAJMASII TAI SUB PICIOARELE TALE SI PS.110.4 ;DOMNUL A JURAT,SI NU-I VA PAREA RAU;TU ESTE PREOT IN VEAC IN FELUL LUI MELCHISEDEC.CUM ADICA DOMNUL SPUNE DOMNULUI???IEHOVA-TATAL ISI SPUNE SIESI??ISUS ISI SPUNE SIESI???CORECT INTELES-IEHOVA A ZIS DOMNULUI MEU(ISUS) SI IEHOVA A JURAT…..TU ESTI PREOT ADICA ISUS.PAVEL INTARESTE ACEST VERSET-MAIMARELE PREOT NEMURITOR ESTE ISUS. DAR DVS.IGNORATI TOATE ACESTEA CU BUNA STIINTA ORI DIN NESTIINTA,IAR OAMENII DE RIND CARE NU SUNT INCURAJATI SA CITEASCA BIBLIA,S-O INTELEAGA,SA MEDITEZE,SA SI-O INSUSEASCA,SA VADA CARE ESTE CU ADEVARAT VOIA CREATORULUI SI SA ACTIONEZE IN CUNOSTINTA DE CAUZA SUNT MINTITI,ABURITI,CONFUZI,NEHOTARITI EXACT CUM VA CONVINE VOUA SI MIILOR DE ASAZISI PASTORI,HRANITI DIN TAXELE SI IMPOZITELE NOASTRE!!ASA NE-A INVATAT CRISTOS???TIMPUL, NU ARGUMENTELE BIBLICE I-MI LIPSESC SA VA DEMONTEZ ABERATIILE EXPUSE MAI SUS.SINCERITATEA INIMII VA LIPSESTE CU DESAVIRSIRE.VA SALUT.

  2. Va ard aceste verseta stai ca degraba mai dau si partea a doua prelungire la toate astea sa mai vezi ce nume are Dumnezeu!!!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: